สถานที่บำบัด

 

 วารีบำบัด สปา'อีกทางเลือกดูแลสุขภาพหญิง   http://songkhlatoday.com/paper/3860

Beauty& Spa      http://spa.samunpri.com/spa15.html

Miracle of sensation SPA & Spa  http://www.miracleofsensation.com/

 http://www.hotelsthailand.name/chiangmai/imperialchm/

 http://krungthai.netdesignsoft.com/index.php

ฉัจราคลินิก

http://www.aaclinic.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=45

สวรรค์บนดิน พักผ่อนอย่างมีสไตล์ที่นี่ ศรีพันวา
http://phuketindex.com/phuket-travel/accommodation/accom-sripanwa/index-th.htm

ดวงดีไทย สปา  เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
http://th.88db.com/th/Services/Post_Detail.page/Beauty/Spa_Massage_Aromatherapy/?PostID=478019