user warning: Duplicate entry '1005131' for key 'PRIMARY' query: INSERT INTO counter (counter_ip, counter_date, counter_page) VALUES ('192.168.99.254', '2014-09-24 03:21', 'node,99') in D:\WWW\pineapple-eyes\public_html\alo\modules\counter\counter.module on line 121.

นวดกดจุด คลายปวดประจำวัน

นวดกดจุด คลายปวดประจำวัน

     คนส่วนใหญ่นวดตัวเองโดยสัญาตญาณอย่างไม่รู้ตัว คือ ใช้มือลูบไล้ตำแหน่งที่เจ็บปวดของร่างกาย ซึ่งการลูบไล้หรือการกดเบาๆ เป็นการกระตุ้นพลังการรักษาความเจ็บปวดด้วยตนเองอย่างหนึ่ง

        ในแต่ละวัฒนธรรมมีการพัฒนาเทคนิคการนวดแตกต่างกัน เช่น การนวดผ่อนคลายความเครียดเพื่อลดความเจ็บปวดในชีวิตประจำวัน ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าคอร์สเรียน เพียงแค่รู้ตำแหน่งที่ถูกต้องก็เพียงพอ และใช้เวลา 2-3 นาทีในการกดนวดเพื่อสลายจุดติดขัดของพลังในร่างกาย ก็จะรู้สึกเป็นสุข นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการปวดศีรษะและโรคหวัดอีกด้วย

  เจ็บคอ ใช้นิ้วหัวแม่มือกดไปที่รอยพับเล็บของนิ้วชี้ข้าวขวา ส่วนหัวแม่มือซ้ายกดไปที่รอยพับเล็บนิ้วชี้ข้างซ้าย กดประมาณ 3 นาที แม้จะเจ็บก็ต้องกดต่อไป อย่างเกร็ง เพราะมันช่วยลดไข้ ลดอาการเจ็บคอ หน้ามือวิงเวียน และปวดฟันได้ด้วย

  ปวดฟัน ใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปที่ใต้รักแร้ หากกดถูกจุดจะส่งผลไปที่คอจนกระทั่งถึงฟันจนสังเกตได้ กด 3 ครั้งๆ ละ 7 วินาที

  ท้องขึ้น ใช้นิ้วหัวแม่มือกดนวดที่รอยบุ๋มใต้ฝ่าเท้า ระหว่าง
นิ้วโป้งและนิ้วชี้ ต่ำลงมาประมาณ 3 ซม. กดนวดประมาณ
90 วินาที จากนั้นถูแรงๆ ไปที่นิ้วเท้า จะช่วยลดอาการปวด
ท้องได้

  นอนไม่หลับ การนวดกดจุดเพื่อลดความตึงเครียด ก็คือการ
ใช้นิ้วหัวแม่มือจากมือทั้งซ้ายขวากดไปที่รอยบุ๋มหลังศีรษะทั้ง
สองช้าง แล้วนวดเป็นวงกลมเบาๆ จากนั้นกดลงไปเบาๆ 3
ครั้งๆ ละ 7 วินาที นอกจากจะช่วยให้นอนหลับแล้วยังช่วยลด
อาการปวดศีรษะและโรคหวัดได้ด้วย
 

ที่มา : http://www.womaninfocus.com/knowledge-080.htm