user warning: Duplicate entry '475584' for key 'PRIMARY' query: INSERT INTO counter (counter_ip, counter_date, counter_page) VALUES ('192.168.99.254', '2014-09-21 19:04', 'node,167') in D:\WWW\pineapple-eyes\public_html\animal\nonghan\modules\counter\counter.module on line 121.

กะเม็ง

ชื่อวิทยาศาสตร์    Eclipta prostrata (L.) L.
อับดับ                 -
ชื่อวงศ์               ASTERACEAE 
                        (COMPOSITAE)
ชื่อสามัญ            False Daisy, White 
                         Head
ชื่อพื้นเมือง         กะเม็ง กะเม็งตัวเมีย คัดเม็ง 
                        (ภาคกลาง), หญ้าสับ ฮ่อม
                         เกี่ยว (ภาคเหนือ), บังกีเช้า 
                        (จีน)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
             ไม้ล้มลุก ทอดไปตามพื้นหรือตั้ง สูง 10-60 ซม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปใบหอก โคนเรียว
แหลม ขอบเรียบหรือจักห่างๆ 2-3 จักช่วงปลายใบ ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกเป็นช่อเดี่ยวที่
ยอด หรือ 1-3 ช่อตามง่ามใบ ดอกวงนอกรูปลิ้น เป็นดอกเพศเมีย มี 3-5 ดอก กลีบดอกสีขาว ดอกวง
ในกลีบดอกติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 4 กลีบ สีขาว เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ผลแก่แห้งสีดำ ไม่แตก

กลุ่มพรรณไม้น้ำ
   
            ประเภทชายน้ำ

แหล่งที่พบ
    
            พบได้ตามบริเวณไร่และดินชื้นแฉะหรือน้ำขัง

ประโยชน์และความสำคัญ
 
            ทั้งต้นผสมกับลูกมะเกลือดิบโขลกใช้ย้อมผ้าให้ดำ ต้นกะเม็งใช้เป็นยาบำรุงเลือด ใบและราก
ใช้เป็นยาถ่ายและทำให้อาเจียน รากใช้เป็นยาขับลม ในอินเดียใช้น้ำคั้นจากต้นสดมาสักเพื่อให้รอยสัก
เป็นสีเขียวคราม ใช้ย้อมผมให้ดำ ใบใช้โขลกพอกแผลสดห้ามเลือด ในอินโดนีเซียใช้น้ำคั้นจากลำต้น
ทาแก้ขี้กลาก