user warning: Duplicate entry '475584' for key 'PRIMARY' query: INSERT INTO counter (counter_ip, counter_date, counter_page) VALUES ('192.168.99.254', '2014-09-18 20:39', 'node,174') in D:\WWW\pineapple-eyes\public_html\animal\nonghan\modules\counter\counter.module on line 121.

ไมยราบยักษ์

ชื่อวิทยาศาสตร์   Mimosa pigra   L. 
อันดับ               -
ชื่อวงศ์              LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE 
ชื่อสามัญ           Maiyaraap ton 
ชื่อพื้นเมือง        ไมยราบต้น(เหนือ) ,ไมยราบยักษ์  
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
            -  ใบ : เป็นเถาเลื้อย มีหนามออกตามต้น ออกตามแนวตลอด ลำ ต้นสูงประมาณ 2เมตร  
            -  ดอก :  เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงสลับยาว 22  เซนติเมตร ใบย่อย 6 - 9 คู่
 มีหนามแหลมตลอดแนวก้านใบ 
            -  ผล :  ออกเป็นช่อกลม ออกที่ซอกใบ ก้านดอกมีหนาม ดอกมีสีม่วงอมชมพู  
            -  เมล็ด :  เป็นฝักยาวแบน ตรงหรือโค้งเล็กน้อย ขอบใบมีหนาม  เป็นหยัก มีขนโดนรอบฝัก 

กลุ่มพรรณไม้น้ำ 
  
           ประเภทชายน้ำ

แหล่งที่พบ 
   
           มักพบขึ้นเองตามทุ่งหญ้า หุบเขาและริมถนนหนทาง

ประโยชน์และความสำคัญ
           -  ข้อมูลจากเอกสาร :  พบในเขตร้อนชื้น ตามที่กว้าง ที่รกร้างที่กว้างทั่วไป  
           -  ข้อมูลจากภูมิปัญญาไทย :  ใบ รสขมเผื่อนเล็กน้อย ตำพอก
แก้ปวดบวม แผลฝีหนอง แผลเรื้อรังต่างๆ ต้มหรือชงดื่มแก้บิด บำรุงร่างกาย ขับนิ่ว ต้น รสขม
เผื่อนเล็กน้อย ต้มดื่มแก้ไข้
ขับเสมหะ แก้ปวดข้อ  
          -  เอกสารอ้างอิง : ทั้งต้น ใช้ต้มแล้วเอาน้ำมาดื่มเป็นยาบำรุงร่างกาย ซึ่งชาวบ้านมัก
จะใช้ร่วมกับพืชชนิดอื่น ๆ แล้วต้มรวมกันเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน