กระบก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Irvingia malayana Oliv. Ex A. Benn.
อันดับ
ชื่อวงศ์ 
SIMAROUBACEAE
ชื่อสามัญ  Kayu
ชื่ออื่น
กระบก กะบก จะบก ตระบก (เหนือ), จำเมาะ (เขมร), ชะอัง (ซอง-ตราด), บก หมากบก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), มะมื่น มื่น (เหนือ), มะลื่น หมักลื่น (สุโขทัย, นครราชสีมา), หลักกาย (ส่วย-สุรินทร์)
ประเภทไม้  ไม้ยืนต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
         ต้น กระบกเป็นไม้ต้น สูง 10–30 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มทรงสูง ถึงค่อนข้างกลม ลำต้นเปลาตรง โคนต้นมักเป็นพูพอน เปลือกสีเทาแกมน้ำตาล ถึงน้ำตาลแดง ค่อนข้างเรียบ หรือแตกเป็นสะเก็ด
        ใบ ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรี หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3–7 ซม. ยาว 5–10 ซม. ปลายใบแหลมเป็นติ่ง โคนใบแหลม หรือมนกลม ผิวใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบ 8–10 คู่ ก้านใบยาว 0.8–1.5 ซม. หูใบเรียวแหลมโค้งรูปดาบม้วนหุ้มยอดอ่อน ยาว 1.5–3 ซม. 
         ดอก ดอก เล็ก สีขาวนวล ออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งยาว 5–15 ซม.
         ผล รูปกลม หรือรูปไข่คล้ายผลมะม่วงขนาดเล็ก กว้าง 2–3 ซม. ยาว 3.5–5 ซม. แก่สุกสีเหลือง มี 1 เมล็ด
แหล่งที่พบ
       ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ทั่วทุกภาคของประเทศ
ประโยชน์และความสำคัญ
        เนื้อไม้แข็งและหนัก ใช้ทำฟืน ถ่าน ให้ความร้อนสูง ทำเครื่องมือกสิกรรมและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในร่ม เนื้อในเมล็ด รสมัน กินได้ น้ำมันที่ได้จากเนื้อในเมล็ดใช้ทำอาหาร สบู่และเทียนไข
ที่มา:http://yalor.yru.ac.th/~research/db-plant2/punmai/pabok/irvingia_malayann/irvingia_malayann.htm