ลูกใต้ใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์    Phyllanthus  amarus  Schum & Thonn.
อันดับ
ชื่อวงศ์     EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ    Tamalaki,  Hazardana
ชื่ออื่นๆ   มะขามป้อมดิน  หญ้าใต้ใบ  หญ้าใต้ใบขาว
ประเภทไม้  ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
       ต้น  เป็นไม้ล้มลุก  สูงประมาณ 10.00 - 60.00 เซนติเมตร ทุกส่วนมีรสขม 
      ใบ  เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคี่  มีใบย่อย 23 - 25 ใบ ใบย่อยรูปขอบขนานแกมไข่กลับ  ปลายใบมนกว้าง โคนใบมนแคบมีขนาดประมาณ 0.40 X 1.00 เซนติเมตร ก้านใบสั้นมากและมีหูใบสีขาวนวลรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมเกาะติด 2 อัน 
      ดอก  ดอกแยกเพศ  เพศเมียมักอยู่ส่วนโคน  เพศผู้มักอยู่ส่วนปลายก้านใบ  ดอกขนาดเล็กสีขาวมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.08 เซนติเมตร
      ผล  ทรงกลมผิวเรียบสีเขียวอ่อนนวล  ขนาดประมาณ 0.15 เซนติเมตร  เกาะติดอยู่ที่ใต้โคนใบย่อย  เมื่อแก่จะแตกเป็น 6 พู แต่ละพูจะมี 1 เมล็ด  เมล็ดมีสีน้ำตาลรูปเสี้ยว 1/6 ของทรงกลม ขนาดประมาณ 0.10 เซนติเมตร
แหล่งที่พบ  ที่รกร้างทั่วไป
ประโยชน์และความสำคัญ  - ใบและลำต้น  ช่วยลดไข้ทุกชนิด (ไข้หวัด ไข้ทับระดู ไข้จับสั่น) ขับระดูขาว แก้น้ำดีพิการ แก้ดีซ่าน แก้ขัดเบา แก้ไอ  แก้กามโรค  แก้ปวดฝี  ขับปัสสาวะ  แก้ร้อนในกระหายน้ำ  และแก้ท้องเสีย