ต้นยางนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dipterocarpus alatus Roxb.
อันดับ
วงศ์
DIPTEROCARPACEAE
ชื่อสามัญ Yang
ชื่ออื่น ชันนา ยางตัง ทองหลัก ยาง ยางแม่น้ำ ยางขาว ยางควาย
ประเภทไม้  ไม้ยืนต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
          ต้น มีต้นสูงประมาณ 30-40 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ทึบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกเรียบสีเทาปนขาว
         ใบ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ แผ่นใบรูปไข่ ขอบขนานแกมรูปรี ปลายทู่หรือแหลมโคนใบสอบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนสั้นสีเหลือง 
         ดอก ดอกสีชมพู ออกดอกเป็นช่อเดี่ยวสั้นๆตามง่ามใบตอนปลายกิ่ง 
         ผล ผลแห้งทรงกลม มีครีบตามยาวตลอดผล
แหล่งที่พบ  ป่าดิบและตามที่ราบชุ่มชื้นใกล้แม่น้ำลำธารทั่วไป
ประโยชน์และความสำคัญ  ลำต้น ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เมื่ออาบน้ำยาถูกต้องจะทนทานขึ้น
        น้ำมัน ใช้ทาไม้ยาแนวเรือ ใช้เติมเครื่องยนต์แทนน้ำมันขี้โล้ ทำน้ำมันใส่แผล แก้โรคเรื้อน
บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ และคนอื่นๆ. ต้นไม้บนถนนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2543