เห็ดบด

ชื่อพื้นเมือง  เห็ดบด
ชื่อสามัญ  เห็ดลม
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lentinus polychrous Lev.
ชื่อวงศ์   POLYPORACEAE
ลักษณะทางกายภาพ 
         พบในบริเวณที่ค่อนข้างแห้ง อุณหภูมิ 26-28ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 91% pH 5 ความเข้มแสง 130 Lux อากาศเย็น ช่วงเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม
ลักษณะการเกิด   
          ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวหรือกลุ่มโคนติดกัน 3-5 ดอก ในบริเวณป่าเต็งรัง
ลักษณะสัณฐานวิทยา 
          หมวกเห็ดเหนียวคล้ายหนังรูปกรวยลึก ขอบงอลงเล็กน้อย สีขาวนวลเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ผิวมีขนสั้นๆ สีน้ำตาลซึ่งรวมกันคล้ายเกล็ดเล็กๆ และปลายงอนขึ้นเล็กน้อย เกล็ดเรียงกระจายไปยังขอบหมวก ดอกอ่อนมีขอบบางและม้วนงอลง ครีบสีน้ำตาลอ่อนอมเทาบางและแคบ เมื่อแห้งจะเหนียวแข็งและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลอมม่วง ครีบมีความยาวต่างกัน 5 ขนาด ด้านในยาวขนานเรียวเล็กลงไปติดก้าน ด้านนอกเรียวแคบไปติดขอบหมวก ขอบครีบจักคล้ายฟันเลื่อยเล็กๆ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เวลาลูบจะสากมือ ก้านแข็งเหนียว สีขาวนวล
แล้วเปลี่ยนเป็นเข้มขึ้นจนเป็นสีน้ำตาลดำ ยาว 0.5 - 2.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 - 1.5 เซนติเมตร อยู่กึ่งกลางหมวก หรือเยื้องไปทางด้านใดด้านหนึ่ง โคนใหญ่กว่า เนื้อในเห็ดสีขาวหม่นหรือขาวนวลอมเทา
ลักษณะสปอร์  
          รูปรี สีขาว โค้งเล็กน้อย ผิวเรียบผนังเรียบ
ลักษณะทั่วไป 
          รับประทานได้
งานวิจัย   
          อนงค์  จันทร์ศรีกุล (2542 : 97)
          ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 125)
          ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (2544 : 196)