เห็ดตับเต่า

ชื่อพื้นเมือง  เห็ดผึ้งคราม
ชื่อสามัญ  เห็ดตับเต่า
ชื่อวิทยาศาสตร์  Boletus colossus Heim
ชื่อวงศ์   BOLETACEAE
ลักษณะทางกายภาพ 
          พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 31ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 90% pH 4
ความเข้มแสง 100 Lux หลังฝนตก 2-3 วัน อากาศร้อนอบอ้าว
พบในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ลักษณะการเกิด
          ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว หรือกลุ่มโคนติดกันบนพื้นดินทั่วไปในป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ
ลักษณะสัณฐานวิทยา
          หมวกเห็ด โค้งนูนรูปกระทะคว่ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร มีขนละเอียดคล้ายกำมะหยี่สีน้ำตาลดำ เมื่อบานเต็มที่กลางหมวกเว้าเล็กน้อย ผิวสีน้ำตาลดำเมื่อถูกความชื้นจะลื่นมือ เนื้อสีเหลืองอ่อนหนาเมื่อฉีกขาดหรือช้ำไม่เปลี่ยนสี ด้านล่างของหมวกมีรูเล็กๆ สีเหลืองปากรูเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อดอกเห็ดบานเต็มที่จะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียวหรือเหลืองอมน้ำตาล ก้านสีน้ำตาลดำใต้หมวกลงมาสีอ่อนกว่าเป็นสีน้ำตาลเหลืองอ่อนยาว 4-6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร โคนก้านใหญ่เป็นกระเปราะผิวโปร่งนูนและเป็นร่องส่วนใหญ่บางส่วนมีลายสีน้ำตาลสานกันห่างๆ บนก้าน
ลักษณะสปอร์ 
          ค่อนข้างกลมสีน้ำตาลอ่อน ผิวเรียบ
ลักษณะทั่วไป  
          รับประทานได้
งานวิจัย                   
          ราชบัณฑิตยสถาน (2539 :72- 73)
          อนงค์  จันทร์ศรีกุล (2542 : 50)