การเตรียมน้ำขี้เถ้า

                                                     การเตรียมน้ำขี้เถ้า

          1 ชนิดของพืช  โดยได้จากการวิจัยเพื่อวิเคราะห์โลหะที่เป็นองค์ประกอบในน้ำขี้เถ้าที่ใช้ในการย้อมสีครามมี  10  ชนิด    (กรรณิกา  บุตรชาติ , สายฝน  ก้อนแพง , 2545) 

1.  เหง้ากล้วย                                      
2.  ต้นผักขมหนาม                               
3.  เปลือกของผลนุ่นที่แก่                   
4.  ทะลายมะพร้าว                             
5.  ลำต้นของมะละกอ  
6.  ต้นเพกา
7.  กิ่งและใบของต้นขี้เหล็ก
8.  ต้นตีนเป็ด
9.  ต้นมะม่วง
10.  งวงของต้นตาล

           2.ปริมาณน้ำเคมีในเปลือกของพืช :  ยังไม่พบข้อมูล

           3.ปริมาณโลหะหนักในน้ำขี้เถ้า  โดยได้จากการวิจัยชนิดของโลหะในน้ำขี้เถ้าที่มีผลต่อโทนสีน้ำเงินของผ้าย้อมคราม  (ปิยวรรณ ศิริสวัสดิ์ , ภาณุวัฒน์   เชื้อกุล , 2547  อ้างอิงใน  ผศ.อนุรัตน์  สายทอง,  2550 , หน้า 38 ) ทำการทดสอบพืช  5  ชนิด  เพื่อวิเคราะห์โลหะหนัก 5  ชนิด  คือ  โพแทสเซียม (K) , โซเดียม (Na), สังกะสี  (Zn)  , ทองแดง (Cu) , แมกนีเซียม (Mg)

ชนิดน้ำขี้เถ้า การให้สี
โพแทสเซียม
(K)
ppm 

โซเดียม
(Na) 
ppm 

แมกนีเซียม
(Mg)
Ppm 
สังกะสี 
(Zn)
ppm 
ทองแดง
(Cu)
ppm 
 การให้สี
 
1.  น้ำขี้เถ้าจากผักขมหนาม
29,000 –
30,000
> 6 –10   0.2 -11   < 1        - มีโทนสีน้ำเงินอมเขียวม่วง
2.  น้ำขี้เถ้าจากกล้วย
29,000 –
30,000
> 6 –10   0.2 -11   < 1       - มีโทนสีน้ำเงินอมเขียวม่วง
3.  น้ำขี้เถ้าจากลิ้นฟ้า
29,000 –
30,000
> 6 –10   0.2 -11   < 1       - มีโทนสีน้ำเงินอมเขียวม่วง
4.  น้ำขี้เถ้าเครือหมากเห็บ
29,000 –
30,000
> 6 –10   0.2 -11   < 1       - มีโทนสีน้ำเงินอมเขียวม่วง
5.  น้ำขี้เถ้าจากส้มขี้มอน
29,000 –
30,000
> 6 –10   0.2 -11   < 1       - มีโทนสีน้ำเงินอมเขียวม่วง

 

            4.ค่า pH ในน้ำขี้เถ้าของพืชแต่ล่ะชนิด : ยังไม่พบข้อมูล
          5.ลักษณะขี้เถ้าหลังเผาลักษณะของขี้เถ้าหลังจากเผาจะมีลักษณะเป็นทั้งผงสีเทาดำและเป็นก้อนตามลักษณะพืชที่นำมาเผา 

 ขี้เถ้าหลังเผา

           รูป: ขี้เถ้าหลังการเผา

          6.วิธีการเตรียมน้ำขี้เถ้า เจาะรูที่ก้นภาชนะ  รองด้วยปุยฝ้ายหรือใยมะพร้าว  บรรจุขี้เถ้าเกือบเต็มพอดีกดขี้เถ้าให้แน่น  จึงเติมน้ำให้ท่วมพอดีกับระดับขี้เถ้าก่อนกด  กรองเอาน้ำขี้เถ้าไปใช้ แล้วเติมน้ำอีกครั้ง แล้วนำน้ำครั้งแรกผสมกับครั้งที่สอง  จะได้ใช้สัดส่วนที่เหมาะสมในการเตรียมสีคราม  จากการวัดความถ่วงจำเพาะของน้ำขี้เถ้าที่ผู้ทำครามใช้จะมีค่าประมาณ  1.005 

 

 การเตรียมน้ำขี้เถ้า

            รูป: การเตรียมน้ำขี้เถ้า