ขั้นตอนการทำผ้ามัดหมี่

การทำผ้ามัดหมี่
         ผ้ามัดหมี่ เป็นผลิตภัณฑ์ของทุกจังหวัดแต่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าอีสาน วิธีการทำจะมัดเส้นด้ายเป็นลวดลายความต้องการก่อนนำไปย้อมสี ส่วนที่มัดไว้ไม่ติดสีจึงเกิดลายบนผืนผ้า ขั้นตอนการทำผ้ามัดหมี่ทำดังนี้
   
            ที่มา : อนุรัตน์ สายทอง, ประสิทธิ์ คะเลรัมย์, ประภาภรณ์ กล้าประเสริฐ, กัลยา เกษียรสินธุ์, อำนาจ สุนาพรม, อติชาติ เต็งวัฒนโชติ 2547 : 58-66