ลายปราสาทขอม

ผลงานลายผ้า
บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ลายปราสาทขอม

        ปราสาทขอม  เป็นโบราณสถานที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน เป็นปราสาทสร้างด้วยศิลาแลง ปราสาทประธานไม่ใหญ่โตนัก กำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีโคปุระทางทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว อาคารลักษณะนี้เชื่อกันว่าเป็นศาสนสถานประจำอโรคยาศาล (โรงพยาบาล)  ทางด้านหน้าขององค์ปราสาทขอมมีแท่งหินทรายที่เข้าใจว่าเป็นชิ้นส่วนของธรณีประตูที่มีการสกัดเป็นรูกลม เพื่อใส่เดือยประตูปักอยู่ 1 ชิ้น มีความกว้าง 60 เซนติเมตร กำแพงแก้วที่ล้อมรอบอาณาบริเวณของปราสาทประธานนั้น มีขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร  การก่อเครื่องบนหลังคาโคปุระจะใช้วิธีเหลื่อมหินเข้าหากันทีละน้อยจนไปบรรจบกันที่ด้านบน ปัจจุบันปราสาทขอมกำลังได้รับการบูรณะให้สมบูรณ์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีของอำเภอสว่างแดนดินต่อไป
                 จุดเด่นของผ้า
                  - เป็นลายรูปปราสาทขอม ลายเด่นชัด มีเอกลักษณ์
                  - ย้อมด้วยสีครามธรรมชาติ
              
 ผู้ทอ  : นางสมพร  พันล้ำ  อายุ 41 ปี