ประกาศข่าว

 

 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “ พลังงาน ”
ปัจจุบันเรื่องพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ของโลก และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อมวลมนุษยชาติมากขึ้นทุกที การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการร่วมหาหนทางแก้ไข
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
  แนวทางการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นหาข้าวหาปลาก่อนหาเงินหาทอง คือ  ทำมาหากินก่อนทำมาค้าขาย  โดยการส่งเสริมกิจกรรมดังต่อไปนี้
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
  พลังงานทดแทน
วิกฤตการณ์และทางออกด้านพลังงาน วิกฤติการณ์ด้านพลังงานได้ก่อตัว และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการขาดแคลนแหล่งพลังงาน และผลกระทบของการใช้พลังงาน ที่มีต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมโลกต่าง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
  “ทฤษฎีใหม่” กับ  เศรษฐกิจพอเพียง
จากวารสารมูลนิธิชัยพัฒนาฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2540 ได้กล่าวถึงการดำเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผ่านทฤษฎีใหม่ทั้งสามขั้นตอน รวมทั้งความเกี่ยวพันกันระหว่างทฤษฎีแต่ละขั้นอย่างละเอียดดังนี้
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด